Czym jest system SKD i z czego się składa?

Korzystanie z każdego budynku wymaga wyposażenia go w odpowiednią infrastrukturę dopasowaną do jego charakterystyki i wielkości. W przypadku obiektów o większej kubaturze wykorzystywanych komercyjnie np. jak biurowce czy siedziby firm produkcyjnych wśród najważniejszych instalacji znajdą się m.in. systemy pożarowe i alarmowe, oddymiające, a często także telewizja przemysłowa pomagająca w monitorowaniu newralgicznych obszarów i pomieszczeń. Wśród elementów, które okażą się szczególnie cenne w przypadku firm zatrudniających większą liczbę pracowników, będą również systemy kontroli dostępu. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Z czego może składać się system kontroli dostępu?

Systemy kontroli dostępu to wiele współpracujących ze sobą elementów. Kluczową rolę odgrywają urządzenia, które chronią poszczególne strefy przed dostępem osób niepowołanych, a dają możliwość wejścia pracownikom posiadającym stosowne uprawnienia. W przypadku wejść, w których spotyka się znaczna liczba wchodzących i wychodzących mają one zwykle postać bramek lub kołowrotów, a tam, gdzie ruch jest mniejszy, będą to klasyczne zamki. Do rozpoznawania użytkowników stosowane są różne rozwiązania techniczne. Na ogół są to klawiatury numeryczne pozwalające na wpisanie kodu, czytniki kart magnetycznych albo chipowych, a także panele do identyfikacji biometrycznej, które mogą funkcjonować sprawdzając linie papilarne, układ dłoni, twarz albo tęczówkę oka czy próbkę głosu. Poza nimi niezbędne będą również odpowiednie sterowniki i oprogramowanie zarządzające całością.

Do czego może służyć SKD?

System kontroli dostępu pozwala na weryfikację osób, chcących wejść do poszczególnych pomieszczeń lub stref. Może efektywnie przeciwdziałać zarówno pospolitej przestępczości np. kradzieżom, jak i szpiegostwu przemysłowemu. Będzie też idealnie nadawał się do rejestracji czasu pracy.