Oddymianie Koszalin - systemy oddymiania budynków

Systemy oddymiania budynków (SO) odpowiadają za usunięcie dymu i trujących gazów z obiektu podczas pożaru tak, aby zapewnić bezpieczne drogi ewakuacyjne. Odprowadzanie ciepła zapobiega także termicznemu obciążeniu budynku, które może spowodować jego zawalenie.

Instalacje oddymiające stanowią zatem jeden z istotnych elementów instalacji przeciwpożarowych w budynkach. Co ważne, działają one w sposób automatyczny, to znaczy nie wymagają manualnego uruchomienia przez użytkownika. System oddymiania zawsze musi być zamontowany w sposób, który odpowiada cechom konstrukcyjnym budynku. Chodzi o to, by usuwanie dymu i gazów mogło odbywać się w sposób maksymalnie wydajny. Jeśli chcesz zlecić montaż instalacji oddymiającej, zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Warto również podkreślić, że systemy oddymiania budynków muszą być poddawane regularnym kontrolom technicznym. Choć są one wyposażone w podzespoły informujące o usterce lub braku zasilania, to może nie wystarczyć do wykrycia poważniejszych usterek. A zatem w trosce o bezpieczeństwo użytkowników budynku, jego zarządcza powinien zlecać regularne przeglądy instalacji oddymiających.