Czym są systemy sygnalizacji pożaru?

Ryzyko wybuchu pożaru należy do największych zagrożeń związanych z użytkowaniem różnych obiektów budowlanych od domów wielorodzinnych po budynki użyteczności publicznej. Poziom niebezpieczeństwa jest szczególnie wysoki tam, gdzie jednocześnie może przebywać wiele osób. W miejscach tego typu instaluje się więc różnego rodzaju systemy pożarowe, które pozwalają na szybką i skuteczną ewakuację oraz błyskawiczne podjęcie akcji gaśniczej. Ich efektywność zależy jednak od wczesnego wykrycia ognia i natychmiastowego poinformowania o konieczności opuszczenia gmachu. Nie byłoby to jednak możliwe bez skutecznie działającego Systemu Sygnalizacji Pożarowej. Przekonajmy się, jak działają instalacje tego typu i sprawdźmy, co się na nie składa.

Jak działają Systemy Sygnalizacji Pożaru?

System Sygnalizacji Pożaru (SSP) to instalacja, której celem jest wykrycie, że w budynku znacznie wzrosła temperatura lub pojawił się dym, co jest sygnałem, że doszło do zaprószenia ognia lub innego zdarzenia skutkującego aktywacją rozmieszczonych w obiekcie czujek. Po otrzymaniu informacji o pożarze uruchamiane są urządzenia, które dają sygnał do rozpoczęcia ewakuacji. Zwykle SSP jest połączony z systemem oddymiania, a nierzadko także ze Stałymi Urządzeniami Gaśniczymi, które zaczynają podawać środek gaśniczy. Wszczęciu alarmu pożarowego towarzyszy zawiadomienie jednostki straży pożarnej. Warto pamiętać, że uruchomienie SSP może też nastąpić po naciśnięciu przycisku alarmowego.

Z jakich elementów składa się System Sygnalizacji Pożaru?

SSP jest zbudowany z wielu współdziałających ze sobą komponentów. „Mózgiem” zawiadującym pracą instalacji jest centralka połączona z czujkami dymu i temperatury, przyciskami alarmowymi zbierającymi dane oraz sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi.