Jak dobrać system do oddymiania klatki schodowej?

Wybuch pożaru jest jednym z głównych niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem wszystkich obiektów budowlanych. Powstająca w takiej sytuacji wysoka temperatura może powodować zapłon kolejnych elementów konstrukcji oraz jego wyposażenia, a pojawiające się płomienie niosą ryzyko spowodowania oparzeń lub odcięcia drogi ucieczki. Wśród najistotniejszych zagrożeń znajduje się także wysokie stężenie dymu składającego się nierzadko z toksycznych gazów, które dodatkowo ograniczają widoczność, utrudniając skuteczną ewakuację. W przypadku budynków o większej wysokości niezbędny okaże się więc montaż efektywnej instalacji oddymiającej. Przekonajmy się, jakie są ich rodzaje i zasady działania.

Rodzaje systemów oddymiających

Systemy oddymiające powinny pozwolić na pozbycie się gazów pożarowych. Stosuje się systemy oddymiania grawitacyjnego oraz systemy mechaniczne. W pierwszym przypadku instalacja składa się z klap oddymiających ulokowanych w dachu lub w ścianach najwyższych kondygnacji, a także klap napowietrzających, które zapewniają dopływ świeżego powietrza oraz umożliwiają wyrównanie ciśnienia. Jest to ważne, ponieważ gorące gazy unoszą się ku górze z uwagi na swoją niższą gęstość, co szybko prowadziłoby do znacznego obniżenia ciśnienia wewnątrz pomieszczeń znajdujących się niżej i zahamowało cały proces. Klapy pożarowe są otwierane automatyczne po zadziałaniu zamontowanych w obiekcie czujników dymu lub wskutek alarmu wzbudzonego przez zintegrowany System Sygnalizacji Pożarowej. Systemy oddymiania mechanicznego wykorzystują sieć kanałów, które umożliwiają wyprowadzanie powietrza z pomieszczeń za sprawą wentylatorów i wytwarzanego podciśnienia. Współpracują one z instalacją nawiewną, która zapobiega powstaniu dużej różnicy ciśnień.

Jakie systemy oddymiające stosuje się najczęściej?

W większości klatek schodowych montowane są systemy grawitacyjne, które przy właściwym zaprojektowaniu uzyskują wysoką efektywność, a także są znacząco tańsze. W zależności od sytuacji mogą być wyposażone w termiczne lub optyczne czujki dymu, a także różne rozwiązania, jeśli chodzi o otwieranie klap.