Jak zabezpieczyć budynek przed pożarem?

Jedną z najważniejszych kwestii dotyczących budowy i odpowiedzialnego użytkowania budynku jest zabezpieczenie go przed ewentualnym pożarem. Ogień stanowi ogromne zagrożenie dla jego konstrukcji, a także znajdujących się w nim osób oraz mienia, ale ostrożność w połączeniu z nowoczesnymi, odpowiednio dobranymi rozwiązaniami pozwala skutecznie się przed nim chronić. Na co zwrócić szczególną uwagę?

Nowoczesne systemy sygnalizacji pożaru

Aby móc szybko powstrzymać zagrożenie wynikające z pojawienia się ognia, trzeba się najpierw o nim dowiedzieć. Dlatego bardzo istotne są nowoczesne czujniki oraz systemy sygnalizacji pożaru. Po wykryciu niebezpieczeństwa bezzwłocznie powiadamiają one o nim odpowiednie osoby, aby te mogły przeprowadzić sprawną ewakuację i natychmiast rozpocząć gaszenie rozprzestrzeniającego się ognia.

Aby zapewnić znajdującym się w budynku osobom właściwe bezpieczeństwo, warto zdecydować się na dodatkowe systemy oddymiania, usuwające z wnętrza dym i inne trujące substancje. Zmniejszają one związane z nimi zagrożenie i ułatwiają bezpieczne wyprowadzenie ludzi z budynku. Podobną funkcję pełni wyraźne podświetlenie wyjść oraz dróg ewakuacji. Kolejną bardzo ważną kwestią jest wyposażenie pomieszczeń we właściwie dobrane urządzenia przeciwpożarowe, takie jak gaśnice.

Sprawne instalacje elektryczne, gazowe i grzewcze

Pożary bardzo często okazują się efektami uszkodzeń w instalacjach elektrycznych, grzewczych lub gazowych. Drobne zwarcie lub wydobywanie się z urządzeń i przewodów niebezpiecznych, łatwopalnych substancji, może mieć tragiczne konsekwencje. Dlatego niezwykle ważne są okresowe przeglądy takich instalacji. Ma się dzięki nim pewność, że żadne ich elementy nie będą stanowić zagrożenia. Montaż urządzeń, a także wszelkie zmiany i przeróbki, należy powierzyć wykwalifikowanym fachowcom.

Wykorzystanie odpowiednich materiałów

Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem jest zastosowanie odpowiednich materiałów podczas budowy lub remontu. Użycie łatwopalnej izolacji lub zdecydowanie się na dużą ilość niewłaściwie zabezpieczonych, drewnianych elementów mogą sprzyjać rozprzestrzenianiu się ognia. Najlepszym wyjściem będzie wybranie materiałów, które nie zapalają się, a jedynie odkształcają pod wpływem temperatury. Elementy, w przypadku których nie będzie to możliwe, należy odpowiednio zabezpieczyć.